Anotace

Projekt „Český historický atlas“ se hlásí k Programu NAKI (1. Národní identita, 1.1 Výzkum a jeho uplatnění - historické vědní obory a archeologie) a k Prioritám VaVaI (3.2 Národní, regionální a lokální identita a tradice, 3.2.1 Znalosti historie jako předpoklad uchovávání a pěstování národní, regionální a lokální identity, paměti a tradice v národním kontextu).

Projekt vychází z dosavadní spolupráce Historického ústavu AV ČR a Katedry geomatiky FSv ČVUT v oblasti atlasové dějepisné kartografie, realizované v rámci Akademického atlasu českých dějin a dalších historickokartografických prací. Akademický atlas českých dějin byl vydán tiskem v roce 2014 a získal řadu ocenění (mj. Magnesia Litera 2015).

Cílem projektu je navázat na tištěný atlas, který nemohl obsáhnout řadu dosud nezpracovaných, historický významných a celospolečensky atraktivních témat, zejména k období 20. století, a zpřístupnit tato témata formou specializovaných map s textovým a obrazovým komentářem moderními metodami a přístupy na zamýšleném elektronickém portálu „Český historický atlas,“ a to v české a anglické jazykové verzi. Portál „Český historický atlas“ by otevřel odborné i široké veřejnosti, žákům a studentům, nestandardní, v České republice dosud nerealizovaný přístup k výsledkům historického výzkumu prostřednictvím elektronické dějepisné kartografie.

Elektronické dějepisné atlasy, přístupné na internetu, jsou veřejností v České republice vysoce žádané, přesto lze zatím využívat jen internetové atlasy zahraniční, které informují o českých a československých dějinách jen velmi povšechně a často zkresleně. „Český historický atlas“ by tak působil v roli transferu historické vědy do vzdělávání moderními kartografickými metodami, k uchování národní paměti, formování národní identity a kultury v nejširším, multikulturním smyslu a formování historického vědomí společnosti. Portál by zpřístupňoval historické poznatky o českých a československých dějinách v mezinárodních souvislostech také do zahraničí.