Online Workshop - Český historický atlas


5.11.2020 od 14 hodin

 

Úvodní slovo

ZOBRAZIT

1. BLOK

Základní historický a geografický výzkum a jeho transfer do historické kartografie: teorie, metody, sondy

Dějepisná mapa jako generalizovaný historický výzkum, možnosti a výsledky

DISKUZE

Dějepisné atlasy jako zrcadlo dějin 20. století

DISKUZE

Dějepisná mapa z pohledu geografa

DISKUZE

Nedobrovolné migrace jako důsledek nacistické politiky

DISKUZE

Nová Európa bez Židov! K násilným migráciám československých Židov v rokoch 1938–1945

DISKUZE

2. BLOK

Kartografické zpracování historických map: tištěný atlas i webová mapová aplikace

Kartografie jako aplikovaná věda v oblasti historie

DISKUZE

Strukturální kartografická analýza ČHA jako prostředek k jeho inovaci a aktualizaci

DISKUZE

Proces tvorby historického atlasu z pohledu kartografa

DISKUZE

Elektronická verze ČHA – možnosti, limity, ukázky

DISKUZE

HELPLINK - v případě technických problémů lze v den konání workshopu od 13:00 do 17:30 volat na tel. 22435 4653 nebo napsat email.