Není optimalizováno pro mobilní zařízení.
Využijte prosím jiné zařízení.
Český stát a Evropa ve 20. století – Vymezení střední Evropy
X
L

Český stát a Evropa ve 20. století

Poloha českých zemí ve střední Evropě předurčovala do jisté míry následné geopolitické procesy. Přesto byly mnohdy české země významnou křižovatkou politických zájmů a střetů. Rozpad Rakousko-Uherska a vznik nástupnických států na sklonku první světové války znamenal především pro Československo, Polsko a Maďarsko naplnění jejich úsilí o získání státní samostatnosti. Zároveň však poválečné uspořádání světa i Evropy v sobě skrývalo mnohá rizika, která vyvrcholila dalším válečným konfliktem (1939 ‒ 1945) a rozdělením světadílu po roce 1945 a znovu na konci osmdesátých let 20. století na nové zájmové politické zóny. Střední Evropa vždy byla a je prostorem, kde se střetával Západ s Východem a kde bylo cílem evropských i mimoevropských struktur začlenit některé země střední Evropy do svých mocenských bloků. Geopolitický aspekt v různé intenzitě formoval a formuje vzájemné vztahy mezi evropskými státy a zeměmi, kdy jsou české země stále citlivým jazýčkem na vahách mezinárodní stability.

Eva Semotanová

Podkapitoly:

Politická mapa Evropy z Ottova zeměpisného atlasu z roku 1924. Jako podklad byla použita mapa z období před rokem 1918. Názvy států po roce 1918 (a po Versailleské konferenci 1919‒1920) jsou i s hranicemi vepsány červeně. Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR. Prohlédnout mapu

Autoři

historici: Eva Semotanová, Tomáš Burda, Jan D. Bláha
kartografové: Jiří Krejčí, Jan D. Bláha, Pavel Seemann, Zuzana Vaňková
digitální atlas: Tomáš Janata, Petra Jílková, Jiří Krejčí, Jitka Močičková, Eva Semotanová, Růžena Zimová
kolektiv autorů

Literatura

Semotanová, E.: Historická geografie českých zemí. Praha 2002, 2006;

Semotanová, E. Zudová-Lešková, Z. ‒ Močičková, J. Cajthaml, J. ‒ Seemann, P. ‒ Bláha J. D. a kol.: Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Praha 2019.