Není optimalizováno pro mobilní zařízení.
Využijte prosím jiné zařízení.
Historické mezníky, etapy a činy – 1948-1989
X
L

Historické mezníky, etapy a činy

Dlouhé 19. století přineslo posun od poddanství k občanství, od absolutismu ke konstitucionalismu, od agrární společnosti k industriální, vznikly nové civilizační trendy. Do historických milníků jsou tradičně zařazovány především vojenské a politické dějiny. Revoluční léta 1848/1849 tvořila výrazný přelom politického, hospodářského a sociálního vývoje českých zemí, habsburské monarchie i celé Evropy.
Moderní dějiny 20. století byly epochou ve stínu obou světových válek, které ji významně poznamenaly. Rozpad Rakouska-Uherska v roce 1918 měl za následek vznik nových nástupnických států, včetně Československé republiky. Nacistická agrese proti Československu na sklonku třicátých let vyústila ve druhou světovou válku. Přinesla českým zemím nacistickou perzekuci a odboj proti ní. Po porážce Německa roku 1945 došlo k znovuobnovení československé samostatnosti a potrestání válečných zločinů. Agresivní nástup komunistů k moci však způsobil další zlom v podobě komunistického převratu v únoru 1948, jenž na více než 40 let pohřbil československou parlamentní demokracii. Uvolnění ve společnosti koncem 60. let bylo zastaveno intervencí vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a nástupem normalizace. Vzrůst odporu proti komunistickému režimu pak vyvrcholil Sametovou revolucí 1989 a návratem demokratického systému.

Daniela Králíková

Podkapitoly:

Sametová revoluce, 1. prosinec 1989, Wikimedia Commons, dostupné zde, [ověřeno 18.1.2021].

Autoři

historici: Daniela Králíková, Pavel Cibulka, Jitka Močičková, Jan Němeček, Jiří Padevět, Eva Semotanová, Zlatica Zudová-Lešková
kartografové: Petra Jílková, Jakub Havlíček, Tomáš Janata, Kristýna Ledecká, Pavel Seemann, Petr Soukup, Růžena Zimová
digitální atlas: Petra Jílková, Jiří Krejčí, Jitka Močičková, Eva Semotanová, Růžena Zimová
kolektiv autorů

Literatura

Dejmek, J. a kol.: Československo. Dějiny státu. Praha 2018;

Gebhart, J., Kuklík, J.: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. XVa., XVb., Praha 2005, 2006;

Kárník, Z.: České země v éře První republiky, díl I-III. Praha 2017-2018;

Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016;

Seemann, P. – Bláha, J., D. a kol.: Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Praha 2019.