Není optimalizováno pro mobilní zařízení.
Využijte, prosím, zařízení s šířkou displeje větší než 1200 px. Nabízí-li mobilní prohlížeč možnost zobrazení pro počítač, doporučujeme ho využít.
SROVNÁNÍ MAP – Porovnej dvě mapy

Srovnání více map

Poslední kapitola umožňuje srovnávat dvě zvolená témata napříč portálem Český historický atlas mezi sebou. Tento individuální výběr může uživateli sloužit k samostatnému objevování paralel a souvislostí v dějinném vývoji českého státu.

Volbu mapy pro danou polovinu obrazovky je možno provést v rozbalovacím menu. V záložce Srovnání volné lze otevřít a porovnat libovolné mapy (s výjimkou map z kapitol 6 a 7). Vybrané mapy je v záložce Srovnání synchronizované možno prohlížet se synchronizovaným posunem obou oken i v různých měřítkách.