Není optimalizováno pro mobilní zařízení.
Využijte prosím jiné zařízení.
Obyvatelstvo – Volby

Volby

V rámci portálu Český historický atlas byly ve formě map a kartodiagramů zpracovány výsledky parlamentních voleb v Československu a České republice v období 1920–1998 na základě statistik a detailních informací, které spravuje a zpřístupňuje Český statistický úřad na svých webových stránkách. Umožňují průřezově sledovat vývoj politické situace v českých zemích v průběhu 20. století.
V období první Československé republiky proběhly volby do Národního shromáždění celkem čtyřikrát – v roce 1920, 1925, 1929 a 1935. Jejich výsledky je možné vnímat jako odraz politické, hospodářské i společenské (ne)stability státu. Zejména v posledních volbách (1935) je patrný výrazný nárůst podpory nacionálních stran, kdy se faktickým vítězem voleb stala Sudetoněmecká strana v čele s Konrádem Henleinem.
Zásadní význam měly první parlamentní volby po druhé světové válce, které proběhly v roce 1946. Byly zároveň posledními demokratickými volbami na více než 40 let. Jejich výsledky otevřely komunistům pod vedením Klementa Gottwalda cestu k převzetí moci ve státě. Volby do Národního shromáždění v roce 1948 již umožňovaly zvolit pouze jednotnou kandidátku Národní fronty nebo vhodit bílý lístek. Až do roku 1989 byly volby pouze formálním aktem vyjádření souhlasu s politikou vládnoucí komunistické strany.
První demokratické volby po pádu komunistického režimu v Československu se konaly v roce 1990 za aktivní účasti více než dvaceti politických subjektů. Poslední československé volby se uskutečnily v roce 1992. Jejich výsledky předznamenaly budoucí rozdělení Československa na dva samostatné celky. Do konce 20. století proběhly v České republice ještě dvoje parlamentní volby, a to v letech 1996 a 1998. Volební výsledky v 90. letech 20. století ukazují postupnou adaptaci voličů na opětovně demokratický politický systém, tříbení a zrání jejich politických názorů. Česká politická scéna se postupně stabilizovala a vyprofilovaly se tradiční politické strany.

Jitka Močičková

Mapa Československa s výsledky prvních voleb do Národního shromáždění (1920). Soukromá sbírka Tomáše Grima. Prohlédnout mapu

Autoři

historici: Jitka Močičková, Eva Semotanová, Zlatica Zudová-Lešková
kartografové: Petra Jílková, Pavel Seemann, Zuzana Vaňková
digitální atlas: Petra Jílková, Jiří Krejčí, Jitka Močičková, Eva Semotanová
kolektiv autorů

Literatura

Semotanová, E. ‒ Zudová-Lešková, Z. ‒ Močičková, J. ‒ Cajthaml, J. ‒ Seemann, P. ‒ Bláha, J. D. a kol.: Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Praha 2019.

Odkazy

Československá volební statistika. Český statistický úřad, Praha, dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-voleb-do-poslanecke-snemovny-v-letech-1920-2006-n-tgdmp17urw [ověřeno 20.3.2020].