Není optimalizováno pro mobilní zařízení.
Využijte prosím jiné zařízení.
Historické mezníky, etapy a činy – do 1918

Revoluce v letech 1848 až 1849 v českých zemích

Revoluční léta 1848 a 1849 tvoří výrazný přelom politického, hospodářského a sociálního vývoje českých zemí, habsburské monarchie i celé Evropy. Cílem bylo svržení konzervativních režimů nastolených po Vídeňském kongresu a provedení liberálně demokratických reforem. Ve střední Evropě však byly revoluční snahy vojensky potlačené, trvalým výsledkem zůstalo zrušení poddanství roku 1848. Politické reformy se v habsburské monarchii uskutečnily až po obnovení ústavnosti v šedesátých letech 19. století.

Praha, revoluce 1848, Karlův most. Wikimedia Commons, dostupné zde, [ověřeno 18.1.2021].

Barikády v Praze během revoluce 1848. Wikimedia Commons, dostupné zde, [ověřeno 18.1.2021].

Literatura

Klíma, A.: Češi a Němci v revoluci 1848–1849. Praha 1994;
Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016;
Štaif, J.: Obezřetná elita: česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830–1851.  Praha 2005.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Nástupnické státy Rakousko-Uherska v roce 1918

Rakousko-Uhersko se na přelomu října a listopadu 1918 rozpadlo na několik států, označovaných jako „nástupnické“: Československo (Republika československá), Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (od roku 1929 Jugoslávie) a Rakousko (krátce jako Německé Rakousko, Deutsch Österreich, které se mělo spojit s Německem| tento záměr včetně pojmenování však neumožnila Sain-Germainská smlouva). Došlo přitom k nemalým změnám hranic a území, jimiž se zabývala mírová konference v Paříži v letech 1919‒1920.

Mapa vzniku nástupnických států z roku 1919. Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR. Prohlédnout mapu

Literatura

Dejmek, J. a kol.: Zrod nové Evropy: Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému. Praha 2011;
Dejmek, J. a kol.: Československo. Dějiny státu. Praha 2018;
Semotanová, E. Zudová-Lešková, Z. ‒ Močičková, J. Cajthaml, J. ‒ Seemann, P. ‒ Bláha J. D. a kol.: Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Praha 2019.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

X
L