Není optimalizováno pro mobilní zařízení.
Využijte prosím jiné zařízení.
Hranice a území – Novověk do 1918

Územní vývoj habsburské monarchie v letech 1792‒1918

V rámci napoleonských válek přišla habsburská monarchie o řadu území, získala však Istrii, Dalmácii, Salcbursko a Tridentsko, K dalším významným ztrátám došlo v roce 1859, kdy se monarchie po prohrané válce se Sardinií musela vzdát Rakouské Lombardie a vliv ztratila i v Modeně a Toskánsku. Po prohrané válce s Pruskem roku 1866 přišla o Benátsko a definitivně opustila italský prostor. Poslední změnou v územním vývoji habsburské monarchie byla anexe Bosny a Hercegoviny v roce 1908. Celek českých zemí zůstal až do roku 1918 beze změn.

Mapa habsburské monarchie v první polovině 19. stolet. Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR. Prohlédnout mapu

Mapa střední Evropy z roku 1895, soukromá sbírka Evy Semotanové. Prohlédnout mapu

Literatura

Pečenka, M. – Stellner, F. – Vlčková, J. – Honzák, F.: Evropa v proměnách staletí. Praha 2001;
Hlavačka, M. a kol.: České země v 19., století. Proměny společnosti v moderní době I., II. Praha 2014;
Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Rozpad Rakousko-Uherska a nástupnické státy v roce 1918

Rakousko-Uhersko se na přelomu října a listopadu 1918 rozpadlo na několik států, označovaných jako „nástupnické“: Československo (Republika československá), Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (od roku 1929 Jugoslávie) a Rakousko (krátce jako Německé Rakousko, Deutsch Österreich, které se mělo spojit s Německem| tento záměr včetně pojmenování však neumožnila Sain-Germainská smlouva). Došlo přitom k nemalým změnám hranic a území, jimiž se zabývala mírová konference v Paříži v letech 1919‒1920.

Mapa vzniku nástupnických států z roku 1919. Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR. Prohlédnout mapu

Literatura

Dejmek, J. a kol.: Zrod nové Evropy: Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému. Praha 2011;
Dejmek, J. a kol.: Československo. Dějiny státu. Praha 2018;
Semotanová, E. Zudová-Lešková, Z. ‒ Močičková, J. Cajthaml, J. ‒ Seemann, P. ‒ Bláha J. D. a kol.: Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Praha 2019.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Literatura


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0