Není optimalizováno pro mobilní zařízení.
Využijte prosím jiné zařízení.
Hranice a regiony – Kraje a okresy po 1850

Správní členění českých zemí po roce 1850

Modernizace správy proběhla poměrně rychle v letech 1848-1850 zrušením patrimoniální správy a základními jednotkami státní správy se staly soudní a politické okresy. V Čechách bylo 7 krajů se 79 politickými okresy, na Moravě 2 kraje s 25 politickými okresy a Slezsko se dělilo pouze na 7 okresů. Následné reformy se týkaly především vyšších celků. V roce 1855 došlo ke zrušení politických okresů a zvýšení počtu krajů (Čechy měly 13 krajů a 208 tzv. smíšených okresů, Morava 6 krajů a 76 okresů a Slezsko 2 kraje a 22 okresů). Po roce 1862 (resp. 1868) došlo ke zrušení krajského stupně správy jako zbytečného mezičlánku mezi okresy a zeměmi. Počet okresů byl postupně navyšován především v průmyslových rychle se rozvíjejících oblastech.

Politická a místopisná mapa Království českého Josefa Erbena z 2. poloviny 19. století. Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR. Prohlédnout mapu

Mapa Moravy a Slezska Karla Schobera (1888). Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR.

Literatura

Semotanová, E.: Historická geografie českých zemí. Praha 2002, 2006;
Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích: od počátku po současnost. Praha 2005;
Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Okresy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku po r. 1850

Modernizace správy proběhla poměrně rychle v letech 1848-1850 zrušením patrimoniální správy a základními jednotkami státní správy se staly soudní a politické okresy. V Čechách bylo 7 krajů se 79 politickými okresy, na Moravě 2 kraje s 25 politickými okresy a Slezsko se dělilo pouze na 7 okresů. Následné reformy se týkaly především vyšších celků. V roce 1855 došlo ke zrušení politických okresů a zvýšení počtu krajů (Čechy měly 13 krajů a 208 tzv. smíšených okresů, Morava 6 krajů a 76 okresů a Slezsko 2 kraje a 22 okresů). Po roce 1862 (resp. 1868) došlo ke zrušení krajského stupně správy jako zbytečného mezičlánku mezi okresy a zeměmi. Počet okresů byl postupně navyšován především v průmyslových rychle se rozvíjejících oblastech.

Mapa okresu českobrodského (ca 1861). Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR. Prohlédnout mapu

Generální mapa okresního hejtmanství příbramského (1905). Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR. Prohlédnout mapu

Literatura

Semotanová, E.: Historická geografie českých zemí. Praha 2002, 2006;
Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích: od počátku po současnost. Praha 2005;
Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Literatura


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

X
L