Není optimalizováno pro mobilní zařízení.
Využijte prosím jiné zařízení.
Hranice a regiony – Správa 1918-1938

Návrh župního zřízení k roku 1920

Po vzniku Československa byl přijat dosavadní systém územní správy, který však trpěl velkou roztříštěností. Proto rychle začala příprava nového župního členění, které bylo přijato 29. února 1920. Vzniklo 21 žup, z toho v Čechách 9 a na Moravě a ve Slezsku 6. Praha byla ze župního systému vyčleněna. Některé župy měly být téměř celé osídleny německým obyvatelstvem (Česká Lípa, Karlovy Vary, Louny), také měla zaniknout okresní samospráva a měly být zrušeny politické okresy. Župní zákon byl uveden v roce 1923 do praxe pouze na Slovensku. Postupně však převládla nechuť k župnímu členění, které bylo v roce 1928 nahrazeno novým zemským zřízením.

Mapa župního rozdělení Československa podle zákonu z roku 1920. Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR. Prohlédnout mapu

Literatura

Hledíková, Z. – Janák, J. – Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po současnost. Praha 2005;
Mleziva, Š.: Retrospektivní přehled územních jednotek a územních celků od roku 1850 do současnosti. Praha 2010;
Semotanová, E. – Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016;
Burda, T.: Historické hranice a proces polarizace prostoru v Česku. Praha 2016;
Burda, T.: Vnitřní hranice Československa 1918-1938. Cesta k emancipaci nového státu, in: Hranice v krajinách (Semotanová, E. ed.). Praha 2020;
Semotanová, E. Zudová-Lešková, Z. ‒ Močičková, J. Cajthaml, J. ‒ Seemann, P. ‒ Bláha J. D. a kol.: Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Praha 2019.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Zemské zřízení k roku 1930

Unifikace správy nastala přijetím tzv. Organizačního zákona, který začal platit v roce 1928 a byl návratem k systému zemské správy a k politickým okresům. Československo bylo rozděleno na čtyři země, na území dnešního Česka to byla země Česká a země Moravskoslezská. Došlo tak ke sloučení Moravy se Slezskem. Nejvyšším článkem územní samosprávy byla zemská samospráva se zemskými zastupitelstvy. Celkem existovalo v roce 1928 v zemi České 103 politických okresů a 223 soudních okresů a v zemi Moravskoslezské 45 politických a 105 soudních okresů. Tento systém vydržel až do října 1938 a byl obnoven po roce 1945.

Přehledná mapa Republiky československé (1931). Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR. Prohlédnout mapu

Literatura

Hledíková, Z. – Janák, J. – Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po současnost. Praha 2005;
Mleziva, Š.: Retrospektivní přehled územních jednotek a územních celků od roku 1850 do současnosti. Praha 2010;
Semotanová, E. – Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016;
Burda, T.: Historické hranice a proces polarizace prostoru v Česku. Praha 2016;
Burda, T.: Vnitřní hranice Československa 1918-1938. Cesta k emancipaci nového státu, in: Hranice v krajinách (Semotanová, E. ed.). Praha 2020;
Semotanová, E. Zudová-Lešková, Z. ‒ Močičková, J. Cajthaml, J. ‒ Seemann, P. ‒ Bláha J. D. a kol.: Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Praha 2019.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Soudní správa. Obvody krajských soudů roku 1930

Krajské soudy působily v sídlech krajů z let 1855–1868, výjimku tvořily soudy v Kutné Hoře (bývalý Čáslavský kraj) a Mostě (bývalý Žatecký kraj). Později byly zřízeny soudy v Liberci a v České Lípě, v roce 1921 v Klatovech. Soud v Těšíně byl po rozdělení Těšínska přeložen do Moravské Ostravy. Tento systém vydržel až do roku 1949. Po reformě správy v roce 1949 došlo ke sloučení soudních obvodů se správními a nové krajské soudy vznikly ve všech 13 sídlech nových krajů. K další redukci došlo v roce 1960, kdy již pracovalo na území dnešního Česka pouze 8 krajských soudů.

Literatura

Malý, K.: Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. Praha 2004;
Hledíková, Z. – Janák, J. – Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po současnost. Praha 2005;
Burda, T.: Historické hranice a proces polarizace prostoru v Česku. Praha 2016;
Semotanová, E. Zudová-Lešková, Z. ‒ Močičková, J. Cajthaml, J. ‒ Seemann, P. ‒ Bláha J. D. a kol.: Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Praha 2019.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Literatura


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0