Není optimalizováno pro mobilní zařízení.
Využijte prosím jiné zařízení.
Válečné konflikty a jejich důsledky – Husitství

Významné bitvy v průběhu husitských válek

Vedení husitských vojsk se nejprve ujal Jan Žižka z Trocnova, který svedl řadu vítězných bitev. Husité založili poblíž Sezimova Ústí město Tábor, kde se rozhodli žit ve svornosti a bez majetkových rozdílů. Husitství se postupně šířilo po celé zemi, husitská polní vojska operovala v různých oblastech a podnikala výpravy za hranice. Po Žižkově smrti se ujal vedení vojsk Prokop Holý, který padl roku 1434 v bitvě u Lipan. „Kompaktáta,“ vyhlášená v Jihlavě roku 1436, znamenala navzdory Lipanům uznání kalicha a hlavních myšlenek husitství.

Vyobrazení Tábora v díle Mauritia Vogta, Das jetzt-lebende Königreich Böhmen, 1712. Fond Knihovny HÚ AV ČR.

Literatura

Šmahel, F.: Husitská revoluce I−IV. Praha 1995−1996;
Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016;
Čornej, P.: Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka. Praha 2019.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

X
L