Není optimalizováno pro mobilní zařízení.
Využijte prosím jiné zařízení.
Válečné konflikty a jejich důsledky – Třicetiletá válka

Stavovské povstání a válka česká

Třicetiletá válka, mocenský a náboženský konflikt, do něhož se během let 1618 až 1648 zapojila většina evropských států, se českých zemí dotkla především v počáteční a závěrečné fázi. Za tzv. války české (1618–1620) došlo k tažení a bojům mezi českými stavy a vojsky císařskými a ligistickými. Osud českého stavovského povstání byl zpečetěn porážkou česko-moravských vojsk na Bílé hoře 8. listopadu 1620, jež změnila politické, náboženské a hospodářské poměry v zemi a zplodila nebývalou vlnu exulantů. Čechy poté zůstaly uchráněny před vpády nepřátel až do invaze saského vojska (1631–1632). Od uzavření Pražského míru (1635), po kterém zesílil švédský tlak na střední Evropu, do konce války ukončené Vestfálským mírem (1648), české země pocítily následkem několika vpádům nepřátel všechny válečné hrůzy.

Dobové zobrazení bitvy na Bílé Hoře (1620) od vlámského malíře Petera Sneyerse. Wikimedia Commons, dostupné zde, [ověřeno 28.11.2020].

Prohlédnout mapu

Prohlédnout mapu

Prohlédnout mapu

Prohlédnout mapu

Prohlédnout mapu

Zajímavá ukázka kartografického zpracování války české z období komunismu. Vojenský historický ústav, Polní tažení a selské bouře 1619, 1620 (po 1950, 6 map). Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR. Prohlédnout mapu

Literatura

Klučina, P.: Třicetiletá válka – obraz doby 1618-1648, Praha-Litomyšl 2000;
Fukala, R.: Třicetiletá válka. Konflikt, který změnil Evropu. Opava 2001;
Matoušek, V. – Janata, T. – Zimová, R. – Chlíbec, J.: Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího. Praha 2018;
Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Vpády do českých zemí třicetileté války

Třicetiletá válka, mocenský a náboženský konflikt, do něhož se během let 1618 až 1648 zapojila většina evropských států, se českých zemí dotkla především v počáteční a závěrečné fázi. Za tzv. války české (1618–1620) došlo k tažení a bojům mezi českými stavy a vojsky císařskými a ligistickými. Osud českého stavovského povstání byl zpečetěn porážkou česko-moravských vojsk na Bílé hoře 8. listopadu 1620, jež změnila politické, náboženské a hospodářské poměry v zemi a zplodila nebývalou vlnu exulantů. Čechy poté zůstaly uchráněny před vpády nepřátel až do invaze saského vojska (1631–1632). Od uzavření Pražského míru (1635), po kterém zesílil švédský tlak na střední Evropu, do konce války ukončené Vestfálským mírem (1648), české země pocítily následkem několika vpádům nepřátel všechny válečné hrůzy.

Bitva u Třebele 9. srpna 1647. In: Matthäus Merian, Theatrum Europaeum. WikiMedia Commons, dostupné zde, [ověřeno 28.11.2020].

Literatura

Klučina, P.: Třicetiletá válka – obraz doby 1618-1648, Praha-Litomyšl 2000;
Fukala, R.: Třicetiletá válka. Konflikt, který změnil Evropu. Opava 2001;
Matoušek, V. – Janata, T. – Zimová, R. – Chlíbec, J.: Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího. Praha 2018;
Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

X
L