Není optimalizováno pro mobilní zařízení.
Využijte prosím jiné zařízení.
Válečné konflikty a jejich důsledky – 18. století

První slezská válka (1740–1742)

České země se opakovaně v 18. století staly hlavním dějištěm prusko-rakouských konfliktů. První z nich, o rakouské dědictví, skončil v roce 1742 pro Marii Terezii nevýhodným vratislavským a berlínským mírem, kterým Prusku odstoupila většinu Slezska a Kladska. Druhá slezská válka (1744–1745) skončila opět vítězstvím Pruska. Po skončení sedmileté války (1763) se Rakousko definitivně vzdalo větší části Slezska a Kladska. Poslední válka se týkala bavorského dědictví a skončila uzavřením příměří roku 1779.

Dobový plán bitvy u Čáslavi, 17. května 1742. Fond Mapové sbírky HÚ AV ČR, sig. MAP A 2342. Prohlédnout mapu

Dobový plán obléhaní Prahy, 1742. Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR. Prohlédnout mapu

Literatura

Čornej, P. – Bělina, P.: Slavné bitvy naší historie. Praha 1993;
Stellner, F.: Sedmiletá válka v Evropě. Praha 2000;
Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Druhá slezská válka (1744–1745)

České země se opakovaně v 18. století staly hlavním dějištěm prusko-rakouských konfliktů. První z nich, o rakouské dědictví, skončil v roce 1742 pro Marii Terezii nevýhodným vratislavským a berlínským mírem, kterým Prusku odstoupila většinu Slezska a Kladska. Druhá slezská válka (1744–1745) skončila opět vítězstvím Pruska. Po skončení sedmileté války (1763) se Rakousko definitivně vzdalo větší části Slezska a Kladska. Poslední válka se týkala bavorského dědictví a skončila uzavřením příměří roku 1779.

Literatura

Čornej, P. – Bělina, P.: Slavné bitvy naší historie. Praha 1993;
Stellner, F.: Sedmiletá válka v Evropě. Praha 2000;
Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Sedmiletá válka (1756–1763)

České země se opakovaně v 18. století staly hlavním dějištěm prusko-rakouských konfliktů. První z nich, o rakouské dědictví, skončil v roce 1742 pro Marii Terezii nevýhodným vratislavským a berlínským mírem, kterým Prusku odstoupila většinu Slezska a Kladska. Druhá slezská válka (1744–1745) skončila opět vítězstvím Pruska. Po skončení sedmileté války (1763) se Rakousko definitivně vzdalo větší části Slezska a Kladska. Poslední válka se týkala bavorského dědictví a skončila uzavřením příměří roku 1779.

Dobový plán tábora rakouské armády u Budyně nad Ohří před bitvou u Lovosic, 1756. Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR. Prohlédnout mapu

Dobový plán bitvy u Lovosic, 1. října 1756. Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR. Prohlédnout mapu

Prohlédnout mapu

Dva dobové plány bitvy u Štěrbohol, 6. května 1757. Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR. Prohlédnout mapu

Prohlédnout mapu

Dva dobové plány bitvy u Kolína, 18. června 1757. Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR. Prohlédnout mapu

Dobový plán bitvy u Liberce, 21. dubna 1757. Mapová sbírka, Historický ústav AV ČR. Prohlédnout mapu

Literatura

Čornej, P. – Bělina, P.: Slavné bitvy naší historie. Praha 1993;
Stellner, F.: Sedmiletá válka v Evropě. Praha 2000;
Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Válka o dědictví bavorské (1778–1779)

České země se opakovaně v 18. století staly hlavním dějištěm prusko-rakouských konfliktů. První z nich, o rakouské dědictví, skončil v roce 1742 pro Marii Terezii nevýhodným vratislavským a berlínským mírem, kterým Prusku odstoupila většinu Slezska a Kladska. Druhá slezská válka (1744–1745) skončila opět vítězstvím Pruska. Po skončení sedmileté války (1763) se Rakousko definitivně vzdalo větší části Slezska a Kladska. Poslední válka se týkala bavorského dědictví a skončila uzavřením příměří roku 1779.

Literatura

Čornej, P. – Bělina, P.: Slavné bitvy naší historie. Praha 1993;
Stellner, F.: Sedmiletá válka v Evropě. Praha 2000;
Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

X
L