Není optimalizováno pro mobilní zařízení.
Využijte prosím jiné zařízení.
Válečné konflikty a jejich důsledky – 1. světová válka

Evropa a první světová válka

Velká světová válka, první globální konflikt 20. století, mezi dvěma koalicemi Dohody a Ústředními mocnostmi probíhala v letech 1914 až 1918 především v Evropě, Africe a Asii. Do armád bylo mobilizováno přes 68 milionů vojáků, kteří se utkali na několika frontách. Pro lidstvo její průběh, výsledky a důsledky znamenaly zásadní dějinný zlom, nevyjímajíc ani české země, které se porážkou Rakousko-Uherska staly zásluhou československých politicko-vojenských aktivit součástí Československa.

Karel I. Habsburský (první zleva), od 21. listopadu 1916 rakouský císař, český (jako Karel III.) a uherský (jako Karel IV.) král, se 2. prosince 1916 ujal rovněž vrchního velení c. a k. armády Rakouska-Uherska, zásadního člena koalice Ústředních mocností vedoucího první světovou válku. Poslední rakouský císař na návštěvě Olomouce 17. prosince 1917. Národní archiv Praha.

Literatura

Prokš, P.: Habsburkové a Velká válka (1914–1918). Praha 2011;
Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016;
Kárník, Z.: České země v éře první republiky. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918 - 1929) . Praha 2017.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Evropa a první světová válka

Velká světová válka, první globální konflikt 20. století, mezi dvěma koalicemi Dohody a Ústředními mocnostmi probíhala v letech 1914 až 1918 především v Evropě, Africe a Asii. Do armád bylo mobilizováno přes 68 milionů vojáků, kteří se utkali na několika frontách. Pro lidstvo její průběh, výsledky a důsledky znamenaly zásadní dějinný zlom, nevyjímajíc ani české země, které se porážkou Rakousko-Uherska staly zásluhou československých politicko-vojenských aktivit součástí Československa.

V době první světové války nastupovaly na místo odvedených mužů do výroby ženy a rovněž děti. Pražské děti zaměstnané při výrobě střeliva do pušek. Vojenský historický archiv Praha.

Literatura

Prokš, P.: Habsburkové a Velká válka (1914–1918). Praha 2011;
Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016;
Kárník, Z.: České země v éře první republiky. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918 - 1929) . Praha 2017.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

České země za první světové války

Velká světová válka, první globální konflikt 20. století, mezi dvěma koalicemi Dohody a Ústředními mocnostmi probíhala v letech 1914 až 1918 především v Evropě, Africe a Asii. Do armád bylo mobilizováno přes 68 milionů vojáků, kteří se utkali na několika frontách. Pro lidstvo její průběh, výsledky a důsledky znamenaly zásadní dějinný zlom, nevyjímajíc ani české země, které se porážkou Rakousko-Uherska staly zásluhou československých politicko-vojenských aktivit součástí Československa.

V roce 1917 byl na podporu hladovějících dětí, sirotků a vdov založen v Praze (a Vídni) spolek České srdce, jenž působil jako dobročinná sociální organizace. Anna Podlipná (sedící uprostřed) při rozdělování poukázek na zboží. Vojenský historický archiv Praha.

Literatura

Prokš, P.: Habsburkové a Velká válka (1914–1918). Praha 2011;
Semotanová, E. ‒ Cajthaml, J. a kol.: Akademický atlas českých dějin. Praha 2014, 2. akt. vydání 2016;
Kárník, Z.: České země v éře první republiky. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918 - 1929) . Praha 2017.


Creative Commons License
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY-NC-ND 4.0

X
L